JOSEF MISSION

SVERIGE

VÄLKOMMEN TILL VÅR HEMSIDA

Josef Mission Sverige är en biståndsorganisation som bildades 2007. Idag bedriver organisationen arbete på Filippinerna, till största delen i olika byar på landsbygden där fattigdomen är utbredd och behovet av hjälp är stort. Josef Mission Sverige arbetar bland annat med att:

 

  • Stödja barns och ungdomars skolgång genom att erbjuda olika stipendier

 

  • Bekämpa fattigdom och främja byutveckling genom hjälp till självhjälp-projekt

 

  • Vi ordnar medicinsk hjälp vid behov

 

  • Vi organiserar humanitärt stöd vid särklida tillfällen när t.ex. en naturkatastrof har skett och i områden där organisationen är verksam

ARBETE BLAND BARN & UNGDOMAR

Genom Josef Mission Sveriges arbete har barn som kommer från ekonomiskt och socialt utsatta familjer en möjlighet att gå i skolan. Organisationen erbjuder stipendier som bekostar skolgången för att familjerna inte ska belastas av kostnaden.

 

Många barn är undernärda som en följd av den fattigdom de lever i. Inhemska volontärer åker regelbundet ut till byar på landsbygden för att ordna gratis måltider till barnen.

KAIROSKURSER I SVERIGE

Vi är huvudman för Sveriges Kairoskurser. Kairoskursen är för alla kristna och handlar om vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i dagens mångkulturella värld. Den visar på Guds hjärta för alla nationer och folk och Hans längtan efter att använda sitt folk till att vara en välsignelse för nationerna. Kairos betonar vikten av att nå folkgrupper som ännu inte har nationella inhemska församlingar.

     Vi har haft Kairoskursen på många platser i Sverige. Om du är intresserad av kursen så kan du kontakta oss genom länken till hemsidan där du också hittar mer information om kursen.


Vill du vara med och stödja Kairoskursens arbete så att vi kan genomföra vår del av Jesu missionsbefallning att göra lärjungar, nå onådda folkgrupper med evangelium och mobilisera Guds församling i Sverige till mission?


Bankgiro: 5686-7401

Swish: 123 130 05 16

"Märk din gåva med Kairoskurs"


Kontakta oss om du vill bli en månatlig partner.

VILL DU VARA MED?

Vill du vara med i Josef Mission Sveriges arbete? Med ditt stöd kan vi hjälpa fler barn få en utbildning. Tillsammans kan vi förbättra levnadsvillkoren för många behövande familjer.

 

Bankgiro: 5686-7401

Swish: 123 130 05 16

JOSEF

MISSION

SVERIGE

KONTAKTA OSS

 

ADRESS: Lillhullsjön 130, 86494 Stöde

 

EMAIL: info@josefmissionsverige.se

 

TEL: 0703760356

 

UNDERSTÖD VÅRT ARBETE

 

Bankgiro: 5686-7401

 

Swish: 123 130 05 16 

© Copyright. All Rights Reserved.