JOSEF MISSION

SVERIGE

OM JOSEF MISSION SVERIGES ARBETE

BYUTVECKLING

Ett av våra mål är att främja byutveckling. Genom utbildning, bistånd och socialt arbete jobbar vi för att förbättra levnadsvillkoren för människor. Josef Mission Sverige ger bistånd till olika "hjälp till självhjälp" projekt. Byar får hjälp att utveckla en hållbar försörjning

exempelvis genom jordbruk och fiskodling. Vi erbjuder också mikrolån till enskilda personer för att de ska kunna starta och driva en näringsverksamhet. Vi vill bekämpa fattigdom genom att utrusta människor att hjälpa sig själva och skapa en tillvaro med goda framtidsutsikter.

FÖRSAMLINGSPLANTERING

Josef Mission Sverige understödjer inhemska, lokala församlingar att plantera nya församlingar.


BARN OCH UNGDOMAR

Genom Josef Mission Sveriges arbete har barn som kommer från ekonomiskt och socialt utsatta familjer en möjlighet att gå i skolan. Organisationen erbjuder stipendier som bekostar skolgången för att familjerna inte

ska belastas av kostnaden.

     Många barn är undernärda som en följd av den fattigdom de lever i. Volontärer åker regelbundet ut till byar på landsbygden för att ordna gratis måltider till barnen.

KAIROSKURSER

Vi är huvudman för Sveriges Kairoskurser. Kairoskursen är för alla kristna och handlar om vårt uppdrag att dela vår tro i vardagen i dagens mångkulturella värld. Den visar på Guds hjärta för alla nationer och folk och Hans längtan efter att använda sitt folk till att vara en välsignelse för nationerna. Kairos betonar vikten av att nå folkgrupper

som ännu inte har nationella inhemska församlingar. En stark betoning är även på att återevangelisera Europa igen och nå invandrare med evangeliet.


Er kyrka kan boka en kairoskurs och mer information om kursen kan du läsa på hemsidan www.kairoskurs.se.

KATASTROFHJÄLP

Vi hjälper också till på olika sätt när naturkatastrofer inträffar.


RESOR OCH EVENEMANGER

Vi arrangerar även teamresor till Filippinerna och har även besökt Moldavien. Dessutom åker vi ut på predikoresor till olika församlingar för att uppmuntra, undervisa och berätta om vårt arbete. Lokalt arrangerar vi också musikcaféer (utanför Sundsvall) och du ser en bild på det här nedanför.


JOSEF

MISSION

SVERIGE

KONTAKTA OSS

 

ADRESS: Lillhullsjön 130, 86494 Stöde

 

EMAIL: info@josefmissionsverige.se

 

TEL: 0703760356

 

UNDERSTÖD VÅRT ARBETE

 

Bankgiro: 5686-7401

 

Swish: 123 130 05 16 

© Copyright. All Rights Reserved.